Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

"Gee",said Tommy,"What a waste!When you finish the book,you just throw it away,i guess.Our television screen must have had a million books on it and it\'s good for plenty more.I wouldn't throw it away".

По-украински

"Ну" і справи, повідомив Томмі, "Що відходи!Коли ви закінчуєте книгу, ви тільки відкидаєте це, i здогадка.Наш телеекран повинен мати мільйон книг про це і це\'s добре для цілком більше.Я не зможу відкинути це".