Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английскиKyiv is the capital of ukraine and the seat of the Supreme Council and the Cabinet of Ministers.
Kyiv is one of the most ancient cities. In 1982 it was 1500 years old.It was called the Motherof All Russian Cities.It has the population of above 2.5 million people.Its total area is 790 square kilometers.
Kyiv lies on both banks of the Dnieper, one of the longest rivers in Ukraine. Spreading over the picturesque hills of the Dnieper Kyiv is immersed in green parks and gardens. It is one of the greenest cities in the world, it has 18 square metres of greenery for a person.
Kyiv is an industrial, scientific, and cultural centre of Ukraine. Kyiv is one of the oldest cities and has many places of interest .Among them is the Golden Gate, which is about a thousand years old. Once it was the main entrance to the city. At that time Kyiv was the capital of the feudal state of Kyiv Rus, a large and powerful state. On the Sophias Square there is St. Sophias Cathedral. In the square, in front of

По-украински

Київ - столиця ukraine і місце Верховної Ради і Кабінет Міністрів.
Київ - одне з найдревніших міст. У 1982 це склало 1500 похилого віку.Це було таким, що називається Motherof Усі Російські Міста.Це має населення вище за 2.5 мільйонів чоловік.Його повна область складає 790 квадратних кілометрів.
Київ бреше на обох банках Дніпра, одна з щонайдовших річок в Україні. Поширення над мальовничими пагорбами Дніпровського Києва підводне в зелених парках і садах. Це - одне з greenest міст у світі, це має 18 квадратних метрів рослинності для особи.
Київ - індустріальний, науковий, і культурний центр України. Київ є одним з найстаріших міст і має багато місць інтересу .Серед них є Золоті Ворота, які про тисячу похилого віку. Як тільки це був головний вхід до міста. У той час Київський був столицею феодальної держави Київської Русі, велика і потужна держава. На Sophias Рівно є Святий Собор Sophias. У квадраті, перед