Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Операції, зазначені в абзацах другому, четвертому – шостому пункту 1.2 цієї глави, на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, здійснюються з ідентифікацією фізичної особи відповідно до законодавства України”;
пункт 1.5 викласти в такій редакції:
“1.5. Операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 000 гривень, забороняються”.

По-русски

Операции, отмеченные в абзацах второму, четвертому - шестому пункту 1.2 этой главы, на сумму, которая равняется или превышает 150 000 гривен, осуществляются с идентификацией физического лица в соответствии с законодательством Украины";
пункт 1.5 изложить в такой редакции:
"1.5. Операции по продаже наличной иностранной валюты одному лицу в один операционный (рабочий) день в сумме, которая равняется или превышает в эквиваленте 150 000 гривен, запрещаются".