Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-польски

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Допущено до захисту
Зав. кафедрою_________________
_____________________________
«_____»_________________2006р.
ДИПЛОМНА РОБОТА
Психологія ведення ділових переговорів
За фахом 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Умарова Шовката Минавваровича
5 курс, факультет
філології і масових
комунікацій
Науковий керівник:
ст. викладач
Кілочек Ирина Валентинівна
Київ 2006
ЗМІСТ
ВСТУП 5
1. ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ДІЛОВІ БЕСІДИ І ПЕРЕГОВОРИ 8
1.1. ФУНКЦІЇ ПЕРЕГОВОРІВ 9
1.2. ОСНОВНІ ЕТАПИ (ФАЗИ) ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ І ЇХНЯ

По-украински

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"
КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Допущено до захисту
Зав. кафедрою_________________
_____________________________
"_____"_________________2006р.
ДИПЛОМНА РОБОТА
Психологія ведення ділових переговорів
За фахом 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність"
Умарова Шовката Минавваровича
5 курс, факультет
філології і масових
комунікацій
Науковий керівник :
ст. викладач
Кілочек Ирина Валентинівна
Київ 2006
ЗМІСТ
ВСТУП 5
1. ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ДІЛОВІ БЕСІДИ І ПЕРЕГОВОРИ 8
1.1. ФУНКЦІЇ ПЕРЕГОВОРІВ 9
1.2. ОСНОВНІ ЕТАПИ (ФАЗИ) ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ І ЇХНЯ