Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Whatever serves as a medium of exchange is called money, no matter what it is, no matter how it first came to serve as a medium of exchange, and no matter why it continues to serve this function. So long as there is something that sellers willingly accept in exchange for whatever they sell—rather than looking around for goods they in particular would like to consume—that article is money, whether it is animal, vegetable, or mineral. The only test for money is that it be widely accepted in return for goods and services. Some kinds of money perform this function well, others not so well. But good or bad, it is all money.

По-украински

Що б не служило, оскільки засіб платежу - звані гроші, байдуже, що це, байдуже, яке це уперше прийшло служити засобом платежу, і байдуже, чому це продовжує обслуговувати цю функцію. Так довго, як є що-небудь, що торговці охоче акцепт замість будь-хто вони продавати-швидше, ніж огляд навкруги для товарів, які вони зокрема захотіли б до спожити-цієї статті, - гроші, чи це є тваринним, рослинним, або мінерал. Тільки випробування для грошей є, що це бути широко прийнятим у відповідь на товари і послуги. Деякі види грошей виконують цей function колодязь, інші не так добре. Але добре або погано, це - усі гроші.