Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

I do not have a big family

По-английски

I do not have a big family