Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Most employers are particularly interested in applicant's proficiency and such qualities as communication, ability to work both in a team and independently, self-motivation, responsibility, and loyalty to the company. They want specifics, not generalizations. It is good to say that the applicant is hard-working but it should be backed up by some examples. Positive evaluation of a candidate may be reinforced by comparing and ranking him among other employees. It's worth describing the candidate's on-job accomplishments and achievements. General evaluation of the candidate's skills as excellent, very good or good should be further justified by true facts or data.

По-украински

Найбільше працедавців особливо зацікавлені в майстерності претендента і таких якостях як комунікація, здатність працювати як в команді, так і самостійно, спонукання себе, відповідальність, і лояльність до компанії. Вони хочуть специфічні особливості, не узагальнення. Це добре, щоб сказати, що претендент працелюбний але це треба підтримувати деякими прикладами. Позитивна оцінка кандидата, можливо, зміцнюється порівнюючи і ранжируючи його серед інших працівників. Це коштує опису candidate's on-job виконань і досягнень. Загальна оцінка candidate's навичок як чудовий, дуже добре або добре треба бути крім того виправданим істинними фактами або даними.