Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

.
Категории необходимости и случайности,
действительность и возможность.
Необходимость следует рассматривать на двух уровнях. На уровне сущности необходимость отражает тенденцию развития сущности предмета. На уровне существования предмета она выражает тенденцию развития предмета, исходя из изменений его сущности.
Случайность можно рассматривать как отклонение от тенденции развития, не связанное с изменениями в сущности предмета.

По-украински

.
Категорії необхідності і випадковості,
дійсність і можливість.
Необхідність слід розглядати на двох рівнях. На рівні суті необхідність відбиває тенденцію розвитку суті предмета. На рівні існування предмета вона виражає тенденцію розвитку предмета, виходячи зі змін його суті.
Випадковість можна розглядати як відхилення від тенденції розвитку, не пов'язане зі змінами по суті предмета.