Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

If we could see a girl cycling on a bicycle at the apeed of light, she would appear to be moving in slow motion and would appear to be bigger and lo weigh more.
• Hubbla studied law In Oxford as a Rhodes Scholar, but He did not enjoy working as a lawyer and he went back to science. Hubble's observations confirmed previous theories (by Einstein among others) that the ur.:verse was expanding. The Hubble telescope is named after Edwin Hubble.

По-украински

Якщо ми змогли побачити дівчинку, велогонка на велосипеді в apeed світла, вона, здається б, рухається в повільному русі і, здається б, було більшим і lo важать більше.
- Hubbla вивчав закон В Оксфорді як Учений Родоса, але Він не насолодився роботою адвокатом і він повернувся до науки. Спостереження купини підтвердили попередні теорії(Ейнштейном серед інших), що ur.:вірш розширювався. Телескоп Купини названий після Едвіна Hubble.