Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

. Робочі місця касирів банку та/або касових працівників, які здійснюють операції з готівкою та/або іншими цінностями під час обслуговування клієнтів, приймання/передавання готівки та/або інших цінностей, інкасаторам, обладнуються елементами відгороджу вальних конструкцій, що мають сертифікат відповідності, який за формою та змістом відповідає Законам України «Про підтвердження відповідності», «Про акредитацію органів відповідності». Клас опору елементів відгороджу вальних конструкцій обирається за рішенням керівника банку або уповноваженої ним особи, якщо створено безпечні умови під час роботи з цінностями, але має бути не нижчим, ніж СК2 за ДСТУ 4546 та ОЗК2 за ДСТУ

По-английски

. The workplaces of cashiers of bank та/або cash workers, that carry out to the operation with cashs та/або other values during service of customers, acceptance/of transferrableness of cashs та/або other values, collectors, are equipped by the elements of відгороджу of вальних constructions, that have a certificate of accordance, that after a manner and matter answers Laws of Ukraine "On confirmation of accordance", "About accreditation of organs of accordance". The class of resistance of elements of відгороджу of вальних constructions is elected in decision of leader of bank or person authorized by him, if safe terms are created during work with values, but must be not below, than СК2 after ДСТУ 4546 and ОЗК2 after ДСТУ