Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ничиго нови дом не заканчвл мучюс

По-французски

ничиго нови est une maison non заканчвл мучюс