Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Record keeping of companies is based on a double-entry system, due to which each transaction is recorded on the basis of its dual impact on the company's financial position. To make a complete bookkeeping record of every transaction in a journal, one should consider interrelated aspects of every transaction, and entries must be made in different accounts to keep the ins (receipts) and outs (payments) balanced.

По-украински

Record зберігання компаній грунтоване на double-entry системі, із-за якої кожна угода записується на підставі його подвійної дії на фінансовій позиції компанії. Щоб встановити повний бухгалтерський рекорд кожної угоди в журналі, один повинен розглядати взаємозв'язані аспекти кожної угоди, і входи мають бути зроблені на різних рахунках, щоб тримати входи(виручки) і балансні аути(оплати).