Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски


При расселении финно-угорских племен на восток и север, вплоть до Арктики, они встретили суровые условия обитания, скудость средств пропитания, и, в силу этого, остались на уровне первобытного родового строя.
При выходе романских европейцев на юг к Средиземноморью, они пришли в соприкосновение с древнейшими рабовладельческими государствами Египта и Междуречья. Постепенно, на юге, европейцы перешли от родового строя к земледелию, домашнему скотоводству и ремеслу возникшей античной рабовладельческой цивилизации.

По-украински

При розселенні угро-фінських племен на схід і північ, аж до Арктики, вони зустріли суворі умови мешкання, незначність засобів харчування, і, в силу цього, залишилися на рівні первісного родового ладу.
При виході романських європейців на південь до Середземномор'я, вони прийшли в зіткнення з прадавніми рабовласницькими державами Єгипту і Межиріччя. Поступово, на півдні, європейці перейшли від родового ладу до землеробства, домашнього скотарства і ремесла виниклої античної рабовласницької цивілізації.