Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

That night when the Man and the Horse and the Dog came home from hunting, the Woman did not tell them of the bargain that she had made with the Cat, because she was afraid that they might not like it.
Cat went far and far away and hid himself in the Wet Wild Woods by his wild lone for a long time till the Woman forgot all about him. Only the Bat—the little upside-down Bat—that hung inside the Cave, knew where Cat hid; and every evening Bat would fly to Cat with news of what was happening.
One evening Bat said, ‘There is a Baby in the Cave. He is new and pink and fat and small, and the Woman is very fond of him.’

По-украински

Ця ніч, коли Чоловік і Кінь і Собака повернулися додому від полювання, Жінка не говорила їм угоди, яку вона зробила над Котом, тому що вона боялася, що вони не змогли подібно до цього.
Кіт went далеко і далеко і приховав себе в Мокрих Диких Деревинах його пустелею, відокремленою з давніх пір до того, як Жінка забула скрізь його. Тільки Біта, маленька upside-down, Бити-що повішено усередині Печери, знав, де Кіт приховав; і щовечірня Біта летіла б до Кота з новинами того, що хепенінг.
Одна Біта вечора сказала, 'є Малюк в Печері. Він новий і гвоздика і жир і трохи, і Жінка дуже ніжна від нього.'