Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Абстрактної істини немає, істина завжди конкретна. Це положення означає, що істинність знань залежить від зв’язків, властивих тим чи іншим явищам, а також від умов, місця та часу, в яких вони розвиваються. Тобто знання, які стверджуються як істинні, можуть бути вірними лише за конкретних умов. Наприклад, положення, що вода кипить при температурі 100 градусів за Цельсієм, вірно з урахуванням умов, а саме - атмосферного тиску.
Діалектика відносної та абсолютної істини демонструє, що наше пізнання, прагнучи до точного і всебічного охоплення оточуючого нас світу, все повніше і глибше відображає об’єктивну

По-русски

Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. Это положение значит, что истинность знаний зависит от связей, свойственных тем или другим явлениям, а также от условий, места и времени, в которых они развиваются. То есть знания, которые утверждаются как истинные, могут быть верными лишь при конкретных условиях. Например, положение, что вода кипит при температуре 100 градусы по Цельсию, верно с учетом условий, а именно - атмосферного давления.
Диалектика относительной и абсолютной истины демонстрирует, что наше познание, стремясь к точному и всестороннему охватыванию окружающего нас мира, все полнее и глубже отображает объективную