Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Художник зобразив неспокійне розбурхане море і самотній корабель, що протистоїть тискові стихії. Ніч. Сяйво нічного світила вихоплює з темряви центр хвилястої стихії, покриває хвилі тремтячим золотом. Здається, що місяць розірвав густий покрив хмар тільки для того, щоб урочисто висвітлити дику і прекрасну гру морської бурі.

Корабель здається чужим серед цієї буйної краси. Його силует темний, він вторгається в нерукотворну красу моря і неба.

Людина не здасться, завдяки своїй життєстійкості і волі вона обов’язково отримає перемогу в цій жорстокій сутичці зі стихією.

Дивовижний ефект на глядача справляє картина. Вируючі хвилі змінюють один одного абсолютно природно, і море начебто по-справжньому «дихає». Стоячи поруч з полотном, глядач начебто навіть чує рокіт хвиль і відчуває, що на нього ось-ось покотиться справжня хвиля.

Картина відрізняється темною стриманою колористичною гамою. Велику роль в картині грає світло. Художник в точності передає ефекти, які створює місячне світло на

По-английски

An artist represented the uneasy agitated sea and lonely ship that resists to pressure of element. Night. The refulgency of night luminary snatches out the center of wave element from darkness, covers waves trembling gold. Seems, that a month tore the thick cover of clouds only in an order solemnly to light up the wild and wonderful game of marine storm.

A ship seems stranger among this violent beauty. His silhouette is dark, he intrudes in of human making not beauty of sea and sky.

A man not give up, due to the vitality and will she necessarily will win a victory in this cruel collision with an element.

A surprizing effect on a spectator is produced by a picture. Seething waves change each other absolutely naturally, and a sea as though "breathes" truly. Upright alongside with linen, a spectator as though even hears рокіт of waves and feels that on him ось-ось the real wave покотиться.

A picture differs in the dark restrained колористичною gamut. A large role in a picture plays light. An artist in exactness passes effects that is created by monthly light on

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined