Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1. Luxembourg is involved in the exploration of the "Lost World".
2. Scientists have found more than twenty new species of frogs.
3. Scientists have discovered five species of butterflies.
4. The last new bird species to be recorded on the island was less than 60 years ago.
5. Only the native people knew about the honey-eating bird.
6. the text indicates that the bird eats only honey and oranges.
7. A synonym of the word "pristine" is "untouched".

По-украински

1. Люксембург залучається до дослідження "Світ Втрати".
2. Учені знайшли більш ніж двадцять нових різновидів жаб.
3. Учені виявили п'ять різновидів метеликів.
4. Останні нові різновиди птаха, які записані на острові, був менш ніж 60 років тому.
5. Тільки рідні люди знали про підлизуватися-харчового птаха.
6. текст вказує, що птах їсть тільки медовим і апельсини.
7. Синонім слова "Древній" "незайманий".