Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

(4) конвенції, що мають на меті захист індивіда від зловживань з боку державних органів і посадових осіб. А також документи, що передбачають можливість окремих осіб домагатися розгляду їх скарг (петицій) на свій уряд у міжнародних органах (Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, поводження та покарання від 10 грудня 1984 p., Женевські конвенції 1949 р. про захист жертв війни і Додаткові протоколи до них 1977 p., Факультативний протокол та ін.).

По-английски

(4) conventions that have for an object protecting of individual from abuses from the side of public organs and public servants. And also documents that envisage possibility of individuals to labour for consideration of their complaints(petitions) about the government in international bodies(Convention against tortures and other cruel, superhuman or such, that humiliate dignity, behavior and punishment from December, 10 of 1984 p., Genevan conventions in 1949 about defence of war victims and Additional protocols to them 1977 p., Optional protocol and other).