Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В Древней Руси осуществление внешней торговли исторически являлось одним из объектов внешней политики. Известный российский исследователь В.В.

?дставителями купеческого сословия и о высоком уровне унификации стандартов, а также централизации управления этим процессом: иностранные купцы должны были получать разрешение кня¬зя на проезд через его владения; иностранные купцы обязаны были первыми представлять все свои ввезенные товары князю, из которых он мог выбирать лучшие, после чего остатки товаров могли поступать на вольный рынок; объе-диняясь в сообщества по национальному признаку, иностранные купцы до¬бивались предоставления им особых (по сравнению с другими купцами) прав.

По-украински

У Древній Русі здійснення зовнішньої торгівлі історично було одним з об'єктів зовнішньої політики. Відомий російський дослідник В. В.

дставителями купецького стану і про високий рівень уніфікації стандартів, а також централізацію управління цим процесом: іноземні купці повинні були отримувати дозвіл кня¬зя на проїзд через його володіння; іноземні купці зобов'язані були першими представляти усі свої ввезені товари князеві, з яких він міг вибирати кращі, після чого залишки товарів могли поступати на вільний ринок; объе-диняясь в співтовариства за національною ознакою, іноземні купці до¬бивались надання їм особливих (в порівнянні з іншими купцями) прав.