Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

формування стратегії, реалізація стратегії, контроль. Конкурентні переваги та стратегії їхнього розвитку. Корпоративні стратегії. Стратегії міжнародного бізнесу.

Змістовий модуль (тема) № 4. Фінансово-економічні механізми функціонування міжнародних корпорацій та особливості управління виробничою діяльністю міжнародних корпорацій

Середовище фінансової діяльності МК. Організаційні, інформаційні та правові особливості діяльності на світовому фінансовому ринку. Внутрішня фінансова структура МК. Планування фінансової діяльності МК: бюджет та фінансовий прогноз, центр прибутків, внутрішні трансфертні ціни. Планування і мобілізація фінансових ресурсів. Джерела зовнішніх фінансових ресурсів, локальний борговий ринок, ринок

По-русски

формирование стратегии, реализация стратегии, контроль. Конкурентные преимущества и стратегии их развития. Корпоративные стратегии. Стратегии международного бизнеса.


Смысловой модуль (тема) № 4. Финансово-экономические механизмы функционирования международных корпораций и особенности управления производственной деятельностью международных корпораций

Среда финансовой деятельности МК. Организационные, информационные и правовые особенности деятельности на мировом финансовом рынке. Внутренняя финансовая структура МК. Планирование финансовой деятельности МК : бюджет и финансовый прогноз, центр прибылей, внутренние трансфертные цены. Планирование и мобилизация финансовых ресурсов. Источники внешних финансовых ресурсов, локальный долговой рынок, рынок