Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Скоропадський негативно оцінював державний апарат, що дістався йому в спадщину від Центральної Ради. На чолі зібрань та управ нерідко стояли особи не пов’язані безпосередньо з місцевим життям, без відповідної фахової підготовки та досвіду. Міністерство внутрішніх справ (МВС) націлював губернських і повітових старост на реорганізацію діяльності земських і міських виборчих органів

По-английски

Скоропадський estimated a state machine that was reached to him in an inheritance from Central Advice negatively. At the head of collections and justices quite often persons stood unconnected directly with local life, off corresponding professional hand and experience. Aimed the ministry of internal affairs(МВС) province and district heads on reorganization of activity of земських and municipal electoral organs