Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Friendship is one of the few kinds of ________________ we have control over. That`s why it is an interesting area of research for _____________. Althought, we can`t choose our __________ or teachers, we can ______________ our friends. But how do we choose them, and why is it that we find some people`s _____________ more _____________ for us than others? We are all looking for _____________ features in our friends, such as honestly, a good sense of ___________ and ___________.
However, what each of us means by "a good sense of humour", for _____________, is different. We are all _____________, and so the ideal friend for one person may seem a little ____________ to someone else!

По-украински

Дружба - один з декількох видів ________________ ми маємо контроль. Ось чому це - цікава область дослідження _____________. Althought, ми не можемо вибрати нас __________ або учителі, ми можемо ______________ наші друзі. Але як ми вибираємо їх, і чому - те, що ми знаходимо деякі люди _____________ більше _____________ для нас, ніж інші? Ми - увесь пошук _____________ особливості у наших друзів, як наприклад чесно, здоровий глузд ___________ і ___________.
Проте, що кожен з нас має на увазі "здоровим глуздом гумору", для _____________, відмінний. Ми - усі _____________, і так ідеальний друг для однієї особи може здатися трохи ____________ до кого-небудь ще!