Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

All eyes will now be focused on the Bank of England's Quarterly Inflation Report on Wednesday to see if it is sticking to this story. The Bank of England will obviously have to raise its near-term inflation forecasts, but critical will be whether or not it raises the longer term inflation forecasts appreciably. If it does, we will know that higher interest rates are on the way sooner rather than later.

По-украински

Усі очі зараз будуть сконцентровані на Банку англійської Щоквартальної Інфляції Повідомляють у середу, щоб подивитися, якщо це пристає до цієї історії. Банку Англії очевидно припаде видає на-гора його першочергові прогнози інфляції, але критичний буде чи або не це піднімає довші прогнози інфляції терміну помітно. Якщо це робить, ми знатимемо, що вищі процентні ставки є по дорозі швидше замість того, щоб пізніше.