Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


I’m proud to say that many pupils of my class are interested … making geographical researches. Every year we plan … visiting some distant places so that to make a full description of their fauna and flora, to draw a geographical map and to make rare pictures about some nature peculiarities. It’s not any easy job, you know, but none of my pupils has ever complained … being tired or becoming disinterested. I never prevent them … them … making independent analysis or object … voicing their personal opinions. Vice versa. I look forward … their commenting on our observations and I find many of them extremely interesting. Without doubt, my pupils have talent for geographical discoveries.

По-украински

Я гордий, щоб сказати, що багато зіниць мого класу зацікавлені . створення географічних досліджень. Щороку, коли ми плануємо . відвідуючи деякі віддалені місця таким чином, що, щоб зробити повний опис їх фауни і флори, щоб відтягнути географічну карту і зробити рідкісні картини про деякі особливості природи. Це - не будь-яка легка робота, ви знаєте, але жодна з моїх зіниць ніколи не скаржилася . будучи стомленим або стаючи безкорисливим. Я ніколи не запобігаю їм . їх . створення незалежного аналізу або об'єкту . висловлювання їх особистих думок. Навпаки. Я сподіваюся . їх, що прокоментував наші спостереження і я знаходжу багато з них надзвичайно, цікавивши. Без сумніву, мої зіниці мають талант для географічних відкриттів.