Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

once upon a time there was a man who had often travelled to foreign lands, and on returning to his own country boasted very much of the many wonderful and heroic acts he had visited.
Among other things,he said thet when he was at Rhodes he hed leaped to such a distance that no man of his day could leap anywhere near him as to that,there were many persons in Rhodes who saw how he did it and whom he could call as witnesses.
However,one of the people who were standing by,interrupted him saying :Now, my good man,if this all be true there is no need of witnesses. Suppose this to be Rhodes,and leap for us . The man felt ashamed and confused as he certainly couldnt do that.
And the people around said :He who does a thing well does not need to boast /

По-украински

once_upon_a_time був чоловік, який часто подорожував до іноземних земель, і на поверненні до його власної країни хвалився дуже багато багато дивовижні і героїчний діє, він відвідав.
Серед інших речей, він говорив thet, коли він знаходився в Родосі він hed перестрибнув до такої відстані, яку ніякий чоловік його дня не зміг перестрибнути де-небудь біля нього що стосується, було багато осіб в Родосі, хто подивився, як він зробив це і кого він зміг назвати як свідки.
Проте, один з людей, які підтримували, перервав його, сказавши :Зараз, мій хороший чоловік, якщо це все бути вірним немає ніякої потреби свідків. Припускайте, що це Родос, і перестрибують для нас . Чоловік почував себе присоромленим і змішував, як він звичайно couldnt роблять це.
І люди навколо вищезгаданого :Він, хто добре вчиться річ не треба хвалитися /