Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Шановний громадянин України!

Ви, як і кожна розсудлива людина, задумувались над перспективою свого життя на пенсії. Державна пенсія з кожним роком буде все меншою в зв’язку з великою кількістю незалежних від нас причин. Згідно останніх розрахунків Пенсійного фонду, у 2025 році пенсія буде лише 28% від мінімальної з/п. Це загрожує кожному з нас бідністю, зубожінням, залежністю від родичів, тяжким, безрадісним існуванням.

Але сьогодні, коли Ви працюєте і сповнені сил та енергії, Ви можете подбати про своє забезпечене майбутнє! Таку можливість надає «ЗАБЕЗПЕЧЕНА ПЕНСІЯ» - програма від компанії КСЖ «УНІВЕРСАЛЬНА».

Це програма накопичення і страхування, під час дії якої Ви

- заощаджуєте певну суму коштів до виходу на пенсію

- отримуєте при потребі фінансову допомогу від компанії

- відчуваєте себе набагато впевненіше, отримуючи щомісячну довічну виплату

- передаєте у спадщину невикористану суму договору (на відміну від державної пенсії)

- забезпечено починаєте період відпочинку скоріше, ніж офіційний пенсійний вік

Що отримуєте саме Ви?

Уявіть собі, що Вам 40 років. Сьогодні Ви купуєте програму «ЗАБЕЗПЕЧЕНА ПЕНСІЯ». Ви відкладаєте кожен день 10 грн до 55 років. У 2025 році Ви додатково отримаєте виплату 94 тис. грн. (внески інвестиційний дохід).

Економічно доцільно? Так

Актуально? Так

Відповідає Вашим можливостям? Так

КРОК 1.

Відчуйте себе відповідальною і забезпеченою людиною.

КРОК 2.

Надішліть свої дані :

ім’я, прізвище, дата народження, вік початку отримування виплат(40, 45, 55, 60 років), бажана сума до отримання, контактний телефон

за адресою smakar@universalna-life.com.ua і отримайте пропозицію, розраховану саме для Вас.

Наприклад: Сергій Іванов, 01.01.1982, 45 років, 200 тис. грн

КРОК 3.

Зателефонуйте за вказаними телефонами і отримайте свій договір «ЗАБЕЗПЕЧЕНА ПЕНСІЯ».

067 2253209

032 298 87 16

0 800 500 381 (цілодобово, дзвінки в межах України безкоштовні зі стаціонарних телефонів)

www.universalna-life.com.ua

З повагою, Ваша «УНІВЕРСАЛЬНА».

З повагою, Світлана Макар

Директор Львівського обласного управління

ПАТ КСЖ "Універсальна"

м.Львів, вул.Героїв УПА, 65, кімн.207

тел.:(032) 298 87 16, моб. тел.: 067 225 32 09

SMakar@universalna-life.com.ua

По-русски

Уважаемый гражданин Украины!

Вы, как и каждый рассудительный человек, задумывались над перспективой своей жизни на пенсии. Государственная пенсия с каждым годом будет все меньшей в связи с большим количеством независимых от нас причин. Согласно последних расчетов Пенсионного фонда, в 2025 году пенсия будет лишь 28% от минимальной п/п. Это угрожает каждому из нас бедностью, обнищанием, зависимостью от родственников, тяжелым, безрадостным существованием.

Но сегодня, когда Вы работаете и преисполнены сил и энергии, Вы можете позаботиться о своем обеспечено будущее! Такую возможность предоставляет "ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПЕНСИЯ" - программа от компании КСЖ "УНИВЕРСАЛЬНАЯ".

Это программа накопления и страхования, во время действия которой Вы

- экономите определенную сумму средств к выходу на пенсию

- получаете при потребности финансовую помощь от компании

- чувствуете себя намного увереннее, получая ежемесячную пожизненную выплату

- передаете в наследство неиспользованную сумму договора (в отличие от государственной пенсии)

- обеспеченно начинаете период отдыха скорее, чем официальный пенсионный возраст

Что получаете именно Вы?

Представьте себе, что Вам 40 лет. Сегодня Вы покупаете программу "ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПЕНСИЯ". Вы откладываете каждый день 10 грн до 55 лет. В 2025 году Вы дополнительно получите выплату 94 тыс. грн. (взносы инвестиционный доход).

Экономически целесообразно? Да

Актуально? Да

Отвечает Вашим возможностям? Да

ШАГ 1.

Почувствуйте себя ответственным и обеспеченным человеком.

ШАГ 2.

Пошлите свои данные:

имя, фамилия, дата рождения, век начала получения выплат(40, 45, 55, 60 лет), желательная сумма к получению, контактный телефон

по адресу smakar@universalna-life.com.ua и получите предложение, рассчитанное именно для Вас.

Например: Сергей Иванов, 01.01.1982, 45 лет, 200 тыс. грн

ШАГ 3.

Позвоните по телефону за указанными телефонами и получите свой договор "ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПЕНСИЯ".

067 2253209

032 298 87 16

0 800 500 381 (круглосуточно, звонки в пределах Украины бесплатны из стационарных телефонов)

www.universalna-life.com.ua

С уважением, Ваша "УНИВЕРСАЛЬНАЯ".

С уважением, Светлана Макар

Директор Львовского областного управления

ПАТ КСЖ "Универсальная"

м.Львів, вул.Героїв УПА, 65, кімн.207

тел.:(032) 298 87 16, моб. тел.: 067 225 32 09

SMakar@universalna-life.com.ua