Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Every subject is new and interesting so we attend all lectures and practical studies and have no wish to miss a lesson as it often happened at school. Regular testing is an important part of the teaching process. At the end of each term there are examinations and credit tests before we receive our degree we also have to write a thesis. we study English but besided we have optional classes in German and French. As i am interested in technical translation from English i attend a cource of Technical translatoin. Facilities throughout the Academy are up to Ukrainian standards. The latest technology is used in every department. There is a well-stocked library, which has a collection of over 500.000 books, manuscripts and periodicals.

По-украински

Кожна тема нова і цікавивши так ми ходимо на усіх лекціях і практичних вивченнях і не маємо ніякого побажання, щоб пропустити урок, оскільки це часто траплялося в школі. Регулярне випробування - важлива частина викладацького процесу. У кінці кожного терміну є огляди і кредит перевіряє перед тим, як ми отримаємо свій градус, нам також доведеться написати тезу. ми вивчаємо англійську мову але besided, ми маємо необов'язкові класи в німецькій мові і французькій мові. Оскільки i зацікавлений в технічному перекладі від Англійського i відвідують cource Технічного translatoin. Засоби впродовж Академії стосуються Українських стандартів. Сама остання технологія використана в кожному відділі. Є well-stocked бібліотека, яка має колекцію понад 500.000 книг, рукописи і періодики.