Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

cen I speak to Mr.Rine?
Wait a minute.hold the line.
Cen I speak to Mr.Green?
Sorry,but he isn't in.
Cen I speak to Mrs.Kay?
Hold on,please,she's on her way.
If it isn't much of trouble
Could I speak to Mr.Bubble?
He isn't here,Mr.Brix.
Call back later after six.

По-украински

центр, який я звертаюся до Mr.Rine?
Чекайте хвилину.тримайте лінію.
Центр, який я звертаюся до Mr.Green?
Даруйте, але він не знаходиться.
Центр, який я звертаюся до Mrs.Kay?
Утримуйте, будь ласка, вона на її шляху.
Якщо це - не багато що з неприємності
Зміг я звернутися до Mr.Bubble?
Його немає тут, Mr.Brix.
Відкличте пізніше після шести.