Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


By Clare Gascoigne
Trust is key in an open organisation
Getting staff to talk to each other ought to be the least of your problems, but internal communication can be one of the hardest nuts to crack in business.
Communication comes up in every department. The repercussions of not communicating are vast,' says Theo Theobald, co-author of Shut up and Listen! The Truth about How to Communicate at Work. Poor communication can be a purely practical problem. Gearbulk, a global shipping business with branches. around the world, faced language and geographical difficulties, as well as a huge amount of paperwork.

По-украински

Клером Gascoigne
Довіра ключова у відкритій організації
Примушуючи персонал говорити один з одним мають бути найменшими з ваших проблем, але внутрішня комунікація може бути одним з найтвердіших горіхів, щоб репнути у бізнесі.
Комунікація піднімається в кожному відділі. Наслідки не зв'язку великі,' повідомляє Theo Theobald, співавтор Shut і Слухають! Правда про те, Як Зв'язатися за Роботою. Бідна комунікація може бути чисто практичною проблемою. Gearbulk, глобальний вирушаючий бізнес з гілками. у всьому світі, стикався з мовою і географічними труднощами, також як і величезною кількістю документу.