Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски
A) When speaking about the development of art of painting in Ukraine one shoud remember tht the early priod referred to icon-painting, tat began to develop in Ky|van Rus inte 10th cenyry after Prince Volodymur had baptised the state. Icon painters - mostly monks - depicted Christ, the Virgin, angels and saints. Byzantine traditions were a model. Mosaic and frescos of St Sophia Cathedral in Kyiv is one of the most distinguished among the memorials of that period. The icon The Virgin of Volyn'which isregarded as a masterpiece belongs to the period of the Old-Rus State the Halychyna-Volyn'.

По-украински

A), Говорячи про розвиток мистецтва живопису в Україні одного shoud пам'ятають tht, ранній priod послався на іконопис, tat почав розвиватися в Ky|фургон Рутеній inte 10-ом cenyry після того, як Принц Volodymur мав baptised держава. Живописці ікони - здебільшого ченці - зображували Христа, Virgin, ангели і святі. Візантійські традиції були моделлю. Мозаїка і фрески -ої Софії Cathedral в Києві - одна з найвидатнішого серед меморіалів цього періоду. Ікона Virgin Volyn'which isregarded, оскільки шедевр належить до періоду Old-Rus Заявляють Halychyna-Volyn'.