Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The palace - the summer residence of Prince Eugene of Savoy, who is credited with defeating the Turks besieging Vienna in 1683 — is itself a work of art, its manicured gardens sloping up to a fine view of the city.
For a glimpse of Imperial splendour visit Schoebrunn, the summer palace of the Habsburgs, with its sprawling parks and tree-lined promenades.

По-украински

Палац - літня резиденція Принца Eugene Савойї, хто кредитується із завданням поразки Турків, що осаджують Відень в 1683, - собі витвір мистецтва, його наманікюрені сади, що хиляться аж до прекрасного виду міста.
Для проблиску Імперського візит блиску Schoebrunn, літній палац Habsburgs, з його розтягуючими парками і залізти-проводив лінію прогулянок.