Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Recently, fuzzy control is one of the most attractive are as of fuzzy set theory applications. As it provides an effective way to approximate inexact nature of human thinking, this theory is an appropriate tool for converting linguistically expressed experts knowledge about a given process control into mathematically defined control strategy

По-украински

Нещодавно, пухнастий контроль - один з найпривабливішого є, як пухнастих додатків теорії великих кількостей. Оскільки це забезпечує ефективний шлях апроксимувати неточну природу людського роздуму, ця теорія - відповідний інструмент для перетворення лінгвістично виразив знання експертів про цей процес управляють в математично певній контрольній стратегії