Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

IMPLICATIONS FOR SOCIAL RESPONSE
We live in an age when counseling and psychotherapy are often re¬garded as the panacea to life's ills. With all the complexities and diver¬gences of current psychotherapeutic views and practices, Kegan offers some very simple advice - observe the wisdom of nature and the sup¬ports she optimally provides through the family, peer group, work set¬tings, and love relationships. Then let these cultures of embeddedness serve as models not only for psychotherapeutic practice but also for more naturalistic models of intervention. Kegan looks to nature in attempting to specify requirements of optimal 'holding environments' or 'cultures of embeddedness' for assisting a self in its evolutionary business.
Not only does an understanding of 'natural therapy' - those rela¬tions and human contexts which spontaneously support people through the sometimes difficult process of growth and change -offer 'preventative psychology' a sophisticated way to consider a person's

По-украински

ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ
Ми живемо у віці, радячись і психотерапія є часто re¬garded як панацея до бід життя. З усіма складнощами і водолаз¬gences поточних психотерапевтичних видів і практик, Kegan пропонує деяку дуже просту пораду - спостерігають мудрість природи і порти ковтка¬, які вона оптимально забезпечує через сім'ю, рівну групу, робочі дзвони набору¬, і люблять стосунки. Потім дозвольте цим культурам embeddedness служать, оскільки моделює не лише для психотерапевтичної практики, але і для більше натуралістичних моделей втручання. Kegan дивиться до природи в спробі конкретизувати вимоги оптимального 'утримуючого довкілля' або 'культури embeddedness' для допомоги себе в його еволюційному бізнесі.
Не лише робить розуміння 'природної терапії' - ті rela¬tions і людські контексти, які безпосередньо підтримують людей через іноді важкий процес зростання і змінюють -offer 'preventative психологію' витончений шлях вважати особа