Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Українська правова реальність

XIX століття

План другого заняття

1. Еволюція поліцейського апарату.

• Розвиток апарату загальної поліції. Поліцейська реформа 1862 року. Виникнення нових поліцейських служб і підрозділів наприкінці ХІХ ст.

• Розвиток апарату політичної поліції – жандармерії. Жандармська реформа 1867 р. Політичний розшук.

2. Правова система.

• Глобальна кодифікація: Повний Звід законів Російської імперії. Зібрання малоросійських прав.

• Особливості основних галузей права. Нові злочини і нові покарання.

• Судова реформа 1864 року. Принципові зм

По-русски

Украинская правовая реальность

XIX века

План второго занятия

1. Эволюция полицейского аппарата.

- Развитие аппарата общей полиции. Полицейская реформа 1862 года. Возникновение новых полицейских служб и подразделений в конце ХІХ ст.

- Развитие аппарата политической полиции - жандармерии. Жандармская реформа в 1867 г. Политический розыск.

2. Правовая система.

- Глобальная кодификация: Полный Свод законов Русской империи. Собрание малорусских прав.

- Особенности основных отраслей права. Новые преступления и новые наказания.

- Судебная реформа 1864 года. Принципу зм