Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

4. КОМІСІЙНА ПЛАТА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Сума, яку Клієнт виплачує Агентству як комісійну плату за здійснення дій, визначених у п. 1.1. цього Договору становить 2 400,00 грн. (дві тисячі чотириста грн. 00 коп.), крім того ПДВ (20%) – 480,00 грн. (чотириста вісімдесят грн. 00 коп.)., загалом до сплати 2 880,00 грн. (дві тисячі вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.).
4.2. Для виконання цього Договору Клієнт перераховує Агентству суму у розмірі 26 880,00 грн. (двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.).
4.3. Клієнт зобов’язується виплатити суму, зазначену в п. 4.2. даного Договору не пізніше____________________ 2011

По-русски

4. КОМИССИОННАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Сумма, которую Клиент выплачивает Агентству как комиссионную плату за осуществление действий, определенных в п. 1.1. настоящего Договора представляет 2 400,00 грн. (две тысячи четыреста грн. 00 коп.), кроме того НДС (20%) - 480,00 грн. (четыреста восемьдесят грн. 00 коп.)., в целом к уплате 2 880,00 грн. (две тысячи восемьсот восемьдесят грн. 00 коп.).
4.2. Для выполнения настоящего Договора Клиент перечисляет Агентству сумму в размере 26 880,00 грн. (двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят грн. 00 коп.).
4.3. Клиент обязывается выплатить сумму, отмеченную в п. 4.2. данного Договора не позже____________________ 2011