Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

It was a long time ago. A young proud king ruled the country. He wanted to be richer and iddn`t know how too do it. So he decided to kill all old people , as tey were useless because they couldn`t work. He gathered all his ministers and ordered them to send soldiers throughout the country to take away old people and to kill them. When the soldiers came into the houses the oung people cried and asked not to kill their parents and grandparents.But soldiers did as their king ordered them to do.

По-украински

Це було тривалий час назад. Молодий гордий король управляв країною. Він захотів бути багатішим і iddn't знають, як теж роблять це. Так він вирішив убити усіх старих людей, оскільки tey були даремні, тому що вони не змогли працювати. Він зібрав усіх своїх міністрів і наказав їм послати солдатів впродовж країни, щоб забрати старих людей і убити їх. Коли солдати вступили в хати, oung люди плакали і просили не убити їх батьків і дідусів і бабусю.Але солдати зробили, оскільки їх король наказав їм зробити.