Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

the aim of this lesson is develop students’ skills in written and oral speech on the topic of discussion/
The location of places and things is the starting point of all geographic study as well as of all our personal movements and spatial actions in everyday life/
We think of and refer to location in at least two deferent senses, absolute and relative.

По-украински

мета цього уроку є розвивають дари студентів' письмового і усного красномовства по темі обговорення/
Розташування місць і речей - відправна точка усього географічного вивчення також як і усіх наших особистих рухів і просторових дій в повсякденному житті/
Ми придумуємо і посилаємося на розташування щонайменше в двох вивідних сенсах, absolute і відносний.