Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


Slang" is a word that many of us usually associate with poor grammar and questionable diction, but what most of us do not realize is how much slang we use in our own day-to-day, we simply consider it a part of our normal accepted language. Furthermore, many do not think much about how the slang they find acceptable is perceived by others, especially those of different social backgrounds. "Slang" is a linguistics term defined as the use of highly informal words and expressions that are not considered standard in the speaker's dialect or language. That’s why it’s so interesting to investigate some kind of slang different from our own – American in particular.

По-украински

Сленг" - слово, що багато з нас зазвичай зв'язуються з бідною граматикою і сумнівною дикцією, але що більшість з нас не усвідомлює - те, скількома сленгом ми користуємося сам щоденний, ми просто розглядаємо це, частина нашого нормального стану прийняла мову. До того ж, багато хто не думає багато що про те, як сленг, який вони знаходять прийнятним, сприймається іншими, особливо ті з різних соціальних фонів. "Сленг" - термін лінгвістики, визначений як використання надзвичайно неформальних слів і виразів, які не даний стандарт в діалекті спікера або мові. Ось чому так цікаво розслідувати деякий вид сленгу іншого сам - Американський зокрема.