Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

17.In a few years Leonardo's father decided that he would pay no more to the teacher. 18. His son, he thought, was spending too mush time studying rocks and plants, watching birds to find out how their bodies work, and building models of machines.19. But Leonardo stayed on as his teacher's helper. 20.He stayed till he was nearly. 21. Then he set out to paint for himself, first in Florence, then in Milan and Venice, and at the end of his life in Florence.

По-украински

17.In декілька батьків роки Leonardo вирішили, що він не виплатить нічого більше учителеві. 18. Його син, він думав, витрачав теж час місива, що вивчає скелі і установки, спостерігаючи за птахами, щоб з'ясувати, як їх тіла працюють, і будівельні моделі машин.19. Але Leonardo затримався як помічник його учителя. 20.Він залишився до він був приблизно. 21. Потім він встановив аж до фарби для себе, спочатку у Флоренції, потім в Мілані і Венеції, і у кінці його життя у Флоренції.