Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Australia's Main Cities
More than two thirds of the population live in Australia's cities and towns. Most important among them are: Adelaide, Alice Springs, Brisbane, Darwin, Melbourne, Perth, Sydney, Hobart, Newcastle, Townsville, Wollongong. More than 80 per cent of Australia's population live in the capital cities of the six states, the two largest of these capital cities, Sydney and Melbourne, contain one third of all the people on the Australian continent.
Sydney, the capital city of South New Wales, is Australia's window into the world — a bright cosmopolitan city with a quick pace of life. Melbourne is Sydney's antithesis; its green trams and wide, tree-lined avenues are symbols of an old- fashioned way of life.
Melbourne is the nation's cultural, financial, and intellectu¬al capital. Melbourne's rivalry with Sydney was the driving force behind the creation of the federal capital com¬promise, Canberra, built on farmland between the two cities.
The name Canberra comes from the

По-украински

Австралійські Головні Міста
Більш ніж два thirds населення живуть в австралійських містах і містах. Найбільш важливий серед них є: Adelaide, Аліса Springs, Brisbane, Дарвін, Мельбурн, Perth, Сідней, Hobart, Ньюкасл, Townsville, Wollongong. Більш ніж 80 відсотка австралійського населення живуть в головних містах шести держав, два найбільших з цих головних міст, Сіднея і Мельбурну, містять один третій з усіх людей на Австралійському континенті.
Сідней, головне місто Південний Новий Уельс, - австралійське вікно у світі - яскраве космополітичне місто зі швидким темпом життя. Мельбурн - сіднейська антитеза; його зелені трамваї і всюди, залізти-проводив лінію авеню - символи століття- модельований спосіб життя.
Мельбурн є національним культурний, фінансовий, і intellectu¬al столиця. Конкуренція Мельбурну з Сіднеєм була рухом змушують ззаду створення федеральної головної com¬обіцянки, Канберри, надбудував farmland між двома містами.
Ім'я Канберра приходить