Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Since the beginning of civilization, man has tried to control the environment in which he lives, to shape it or even transform it to suit his needs. He has logged timber and cleared forests, drained marshes, embanked and dammed rivers, in order to provide himself with shelter, livelihood and safety. The impact of human activities on the environment was not significant as long as the human population was small and the means were limited.

По-украински

Починаючи з початку цивілізації, чоловік пробував управляти довкіллям, в якому він живе, щоб сформувати це або навіть перетворюють це, щоб задовольнити вимогам його потреби. Він зареєстрував лісоматеріал і очистив ліси, висушені болота, захищені насипом і загачені річки, для того, щоб дати притулок, прожиток і безпеку себе. Дія людської діяльності на довкіллі не була істотна, поки людське населення було маленьким і засоби були обмежив.