Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английскиPolitical System
On August 24, 1991, Ukraine proclaimed its independence and during the referendum held on December 1 of the same year, the Ukrainian people confirmed their choice of independent development by saying "yes" to it. Leonid Kravchuk was elected the first president of a newly independent Ukraine.Ukraine faced a multitude of very difficult tasks which had to be solved within a short period of time: a new political system had to be built; new statehood principles based on law had to be introduced; a new system of national security and defense had to be created.
In 1996 the new Constitution was adopted.

General foundations of the political systemGeneral foundations of the political system of Ukraine are defined by its Constitution. In accordance with its organic law, Ukraine is a sovereign and independent, democratic, social and jural state.Democratic essence of the Ukrainian state is enshrined by the constitutional provisions concerning its form of

По-украински

Державний Устрій
24 серпня, 1991, Україна проголосила свою незалежність і впродовж референдуму тримав 1 грудня того ж року, Українські люди підтвердили свій вибір незалежного розвитку, погоджуючись до цього. Леонід Кравчук був вибраний перший президент нещодавно незалежної України.Україна стикалася з безліччю дуже нелегких завдань, які довелося вирішити в межах короткого періоду часу : новому державному устрою довелося бути, будувався; нові принципи державності заснували на законі довівся бути представленим; нову систему державної безпеки і захисту довелося створити.
У 1996 нова Конституція була прийнята.

Загальні принципи політичних системнихЗагальних принципів державного устрою України визначає його Конституція. Відповідно до його основного закону, Україна - монарх і незалежна, демократична, соціальна і правова держава.Демократичну суть Української держави зберігають конституційні умови з приводу його форми