Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Я мав на увазі документ з номером ліцензії. Такий як в додатку до листа, але зі старою назвою компанії. Будь ласка пришліть цей документ. Дата видачі його підійде будь яка за останні 3 роки.
Скажіть будь ласка компанія Мейджі веде діяльність в США? Наші фармацевтична служба має доступ до бази ФДА і дивиться в ній підтвердження ліцензій виробника. Нам зробили запит відносно ліцензії МСК тому що не знайли інформацію про неї в цій базі.

По-английски

I meant a document with the number of license. Such as in an appendix to the sheet, but with the old company name. Please send this document. The date of delivery of him will suit be that for 3 last the.
Say please a company Мейджі conducts activity in the USA? Our pharmaceutical service has an access to the base of ФДА and looks confirmation of licenses of producer in her. It was inquired us in relation to the license of МСК because not знайли information about her in this base.