Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Кафедра має 6 спеціалізованих лабораторій, обладнаних сучасними стендами, що дозволяє провести випробування електротехнічного устаткування згідно з діючими стандартами. Так, кафедра, неодноразово надавала допомогу в проведенні випробувань електротехнічних матеріалів для різних підприємств, що займаються розробкою, виготовленням і ремонтом електротехнічного устаткування.
Випробування реального електроустаткування, яке проводять студенти при виконанні лабораторних робіт з різних курсів, дозволяє ще на першій ступені навчання працювати з реальним електротехнічним обладнанням.
Однак, розвиток сучасної техніки, який ґрунтується на новітніх методиках проектування і технологіях виробництва електротехнічного устаткування, промислової продукції та товарів народного споживання, неможливо здійснити без застосування сучасного електроустаткування, упровадження обчислювальної техніки. Відповідаючи на сучасні вимоги, які виробництво пред’являє до випускників, кафедра широко впроваджує в начальний

По-русски

Кафедра имеет 6 специализированных лабораторий, оборудованных современными стендами, что позволяет провести испытание электротехнического оборудования согласно действующим стандартам. Да, кафедра, неоднократно оказывала помощь в проведении испытаний электротехнических материалов для разных предприятий, которые занимаются разработкой, изготовлением и ремонтом электротехнического оборудования.
Испытание реального электрооборудования, которое проводят студенты при выполнении лабораторных работ из разных курсов, позволяет еще на первой степени учебы работать с реальным электротехническим оборудованием.
Однако, развитие современной техники, которое основывается на новейших методиках проектирования и технологиях производства электротехнического оборудования, промышленной продукции и товаров народного потребления, невозможно осуществить без применения современного электрооборудования, внедрения вычислительной техники. Отвечая по современным требованиям, которые производство предъявляет к выпускникам, кафедра широко внедряет в начальный