Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Oh,Chris,you are too late again.
I know,I am sorry...There is always too muth work to do at home.
You've been late for several times thes days.I think it's a problem,isn't it?
Yes,it is.It is because of my father.He has sold his car and has't bought a new one yet.
Well,what abaut going by bus?
Those buses are not fast enough.
I think you have to plan your time well enough.
We've already prepared for the interview.john and his uncle are going to be here in some minutes.

По-украински

О, Кріс, ви занадто пізні знову.
Я знаю, Даруйте...Є завжди теж muth працюють, щоб зробити удома.
Ви запізнилися впродовж декількох thes днів часів.Я думаю, що це - проблема, - не це?
Так, це є.Це із-за мого батька.Він продав свій автомобіль і has't купив нове ще.
Добре, що abaut, що їде в автобусі?
Ті автобуси - не швидка достатня кількість.
Я думаю, що вам доведеться планувати їх колодязь часу досить.
Ми вже готувалися для інтерв'ю.john і його дядько збираються бути тут в деяких хвилинах.