Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Методи досліджень: в роботі застосований комплексний метод наукового аналізу, що включає, узагальнення досвіду, теоретичні та натурні дослідження з наступним порівнянням результатів. В теоретичній частині роботи застосовані методи математичної статистики та економіко-математичне моделювання. В експериментальній частині для обробки результатів випробувань використано методи теорії ймовірностей, математичної статистики та математичного планування експериментів.

По-русски

Методы исследований : в работе применен комплексный метод научного анализа, который включает, обобщение опыта, теоретические и натурные исследования со следующим сравнением результатов. В теоретической части работы примененные методы математической статистики и экономико-математическое моделирование. В экспериментальной части для обработки результатов испытаний использованы методы теории вероятностей, математической статистики и математического планирования экспериментов.