Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

К подготовительно – заключительному времени относятся время, затраченное на прием, подготовку (осмотр и смазку узлов механизмов) и опробование на холостом ходу погрузочно – разгрузочной машины в начале смены и сдачу ее в конце смены, осмотр и проверку состояния подкрановых путей, погрузочно – разгрузочных площадок, расположения штабелей грузов и т. п.; расстановку рабочих по операциям погрузочно – разгрузочного процесса, проход в начале и в конце рабочего дня к местам производства работ; подготовку и осмотр грузозахватных устройств, инструмента и приспособлений; проезд погрузочно – разгрузочных машин к месту производства работ в начале смены и возвращение на место в конце смены, проезд механизмов на место стоянки до и после обеденного перерыва и

По-украински

До підготовчо - завершальному часу відносяться час, витрачений на прийом, підготовку(огляд і мастило вузлів механізмів) і випробування на неодруженому ходу навантажувальний, - розвантажувальної машини на початку зміни і здачу її у кінці зміни, огляд і перевірку стану підкранових шляхів, навантажувальний - розвантажувальних майданчиків, розташування штабелів вантажів і т. п.; розставляння робітників за операціями навантажувальний - розвантажувального процесу, прохід на початку і у кінці робочого дня до місць виробництва робіт; підготовку і огляд вантажозахватних пристроїв, інструменту і пристосувань; проїзд навантажувальний - розвантажувальних машин до місця виробництва робіт на початку зміни і повернення на місце у кінці зміни, проїзд механізмів на місце стоянки до і після обідньої перерви і