Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Начальник ДПД предприятия обязан:
Контролировать соблюдение п/п режима в целом на предприятии, организовать наблюдение за исправным содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения, проводить занятия с членами ДПД, привлекать работников пожарной охраны, проводить разъяснительную работу среди рабочих и служащих предприятия о мерах п/б, руководить работой отделений, проводить готовность боевых расчетов по цехам, регулярно информировать руководство о нарушениях правил п/б и п/п режима о принятых мерах и их устранению: руководить тушением пожара до прибытия пожарных

По-украински

Начальник ДПД підприємства зобов'язаний:
Контролювати дотримання з/п режиму в цілому на підприємстві, організувати спостереження за справним змістом і постійною готовністю до дії первинних засобів пожежогасінні, проводити заняття з членами ДПД, притягати працівників пожежної охорони, проводити роз'яснювальну роботу серед робітників і службовців підприємства про заходи п/би, керувати роботою відділень, проводити готовність бойових розрахунків по цехах, регулярно інформувати керівництво про порушення правил п/би і з/п режиму про прийняті заходи і їх усунення: керує гасіння пожежа до прибуття пожежник