Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

It has been proved by various measurements that as much as 30% of industrial fertilizers are eluted from water and appear in the cycle of surfake and ground waters. Pesticides are accumulated in organisms and cause, for example, a
decrease in their reproductive capacity. Pollution of the biosphere results in
impoverishment, reduction of diversity and stability of ecosystems, it decreases their self-control capabilities, the ecological equilibrium is impaired not only at the level
of the

По-украински

Це довели різні виміри, що до 30f добрива промисловця елююються від води і з'являються в цикл surfake і обгрунтовують воду. Пестициди накопичуються в організмах і причині, наприклад
зменшіться в їх відтворювальній компетенції. Забруднення біосфери приводить
зубожіння, зниження різноманітності і стабільність екосистем, це зменшує їх здібності самовладання, екологічна рівновага ослабляється не лише в рівні