Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Магістерське дослідження Ю. С. Коваленко має на меті вивчення актуальних проблем управління системою комунікативних зв’язків у загальноосвітньому закладі та шляхів його технологічного і психологічного поліпшення. Розроблено формувальний експеримент, що засвідчив важливість коригування взаємин між керівником та підлеглим у процесі здійснення комунікативної взаємодії, успішно розроблено тренінг, який дозволить оптимізувати ці взаємини на засадах суб’єкт – суб’єктного підходу і націлити педагогів на конструктивну взаємодію.

По-английски

Master's degree research of Ю. С. Коваленко has for an object study of issues of the day of management of communicative connections in general establishment and ways of him the system technological and psychological improvement. A forming experiment that witnessed importance of adjustment of mutual relations between a leader and inferior in the process of realization of communicative co-operation is worked out, training that will allow to optimize these mutual relations on principles subject is successfully worked out - subject approach and to aim teachers at structural co-operation.